Bize Ulaşın

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluklar  (OKB) en yaygın psikiyatrik hastalıklardandır. Birine OKB tanısı konulabilmesi için bireyin obsesyon (takıntı) ve kompulsiyonları (zorlanma)olması gerekir. Obsesyon tekrar tekrar nükseden ve sıkıntıya neden olan düşüncelerdir. Kompülsiyonlar ise obsesyonların verdiği sıkıntıyı azalmak için sürekli yinelenen mantıksız davranış ve düşüncelerdir. Birçok hastada hem takıntılı düşünceler hem de tekrarlı davranışlar bulunur. Yine bir çok OKB hastası takıntılı düşüncelerini ve davranışlarını tetikleyen ortam ve durumlardan kaçınırlar.

Araştırmalar  normal insanların büyük bir kısmının zaman zaman OKB hastalarını rahatsız eden düşüncelere benzeyen zorlayıcı düşüncelere kapıldıklarını gösterir. Fakat OKB hastaları özellikle düşüncenin kendisinden rahatsız olur ve düşünmekten kaçınarak başa çıkmaya çalışır. Örneğin kirlenmeden korkarak sürekli ellerini yıkarlar. Bu eylem anksiyeteyi geçici olarak azaltır fakat sonrasında obsesif düşünmenin güçlenmesini sağlar. Sonuçta OKB hastası kısır bir döngü içinde uğraşıp durur.

OKB hastalarında en yaygın kullanılan terapi modeli bilişsel davranışçı terapidir. Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

BİR OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTASININ TEMEL İNANÇLARI

Ø  Her tür anksiyete kötüdür, bu nedenle ondan kaçınmak gereklidir.

Ø  Bir şeyleri kabul etmek için bu şşeyleriin mükemmel olması gerekir.

Ø  Bütün risklerden kaçınılmalıdır ve kişi bir şey yapmadan önce o şeyin yüzde yüz güvenli olduğundan emin olmalıdır.

Ø  Kendi istek ve ihtiyaçlarımı bir başkasından önce ortaya koyacak olursam bu beni kötü eder ve sonuçta kötü şeyler olur.

Ø  Başkalarının başına gelen kötü şeylerin sorumlusu benim.

Ø  Bende birşeyler yanlış gidiyor. Ben yetersiz ve kabul edilemez biriyim.