Bize Ulaşın

WISC-R Zeka Testi

06-16 yaş arasındaki bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan

bir zeka testidir.

Test, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Zeka testleri bireylerin sadece zeka düzeylerini ölçmek yada bireyleri geri, normal,

üstün zeka diye etiketlemek için uygulanmamalıdır.

Wisc-r testi sözel ve performans alanlarında toplam 10 alt testiyle bireyi kapsamlı bir

şekilde gözlememizi sağlayan önemli bir testtir. Test sonucunda neler öğrenilir?

WİSC-R Zeka Testi Hangi Alanlarda Fikir Verebilir?

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), Dikkat Eksikliği ve konsantrasyon alanlarında

değerlendirilmesini sağlar. Bireyin aile, okul ve genel ortamında edindiği genel bilgi

düzeyinin öğrenilmesini sağlar. Bireyin öğrendiği sözcük sayısı, ifade etme becerisini

gözlenmesini sağlar. Bireyin yaş dönemine uygun olarak genelleme yapabilme becerisini,

bunu ifade etme becerisini ve sözcük dağarcığını kullanma kapasitesi hakkında bilgi verir.

Olayları algılaması, neden sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme ve akıl yürütme yeteneği

hakkında bilgi verir. El göz koordinasyonu, parça bütün ilişkisini kavrama, sıraya koyma,

planlama, görsel ve işitsel uyaranları hatırlama gibi alanlarda fikir verir.

Wiscr zeka testi için psikologlarımızdan bilgi alabilirisiniz.