Etiket: <span>güngören</span>

Bel Ağrısı

Bel ağrıları hareket sistemi ağrıları içinde yaygınlığı nedeni ile önemli bir yer tutmaktadır. Bel ağrıları fonksiyonel kayıp ve hayat kalitesindeki azalmalar nedeni ile kişiyi etkilediği gibi, iş gücü kayıpları ve ekonomik kayıplar nedeni ile de toplumu önemli ölçüde etkilemektedir.

Bel ağrılarının terapisi konservatif terapi yöntemleri ve operasyonel girişimler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Konservatif terapi yöntemleri içinde en çok üzerinde durulması gereken egzersizlerdir. Ağrıya yönelik fiziksel terapi  teknikleri, manuel terapi uygulamalarının yanısıra mutlaka egzersiz seçeneğinin de verilmesi iyi bir terapi açısından vazgeçilmezdir.

Deniz İşçi – DoktorTakvimi.com

Kinezyolojik Bantlama

Yaklaşık 50 yıl öncede Japonya’da geliştirilen Kinezyolojik bantlama tekniği ülkemizde yeni sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Bantlamanın temel amacı kas ve iskelet sistemine destek olarak ağrının giderilmesi ya da spor yaralanmaları gibi sorunların önüne geçilmesidir. Fizyoterapistler tarafından kullanılan bu tedavi tekniği bir çok kullanım alanına sahiptir.

Boyun, sırt, bel ağrısına neden olan mekanik sorunlar

 • Yumuşak doku ağrıları
 • Bolgesel kas spazmları
 • Kas iskelet sisteminde yumuşak doku travmaları
 • Spor yaralanmaları
 • Eklem burkulma ve zorlanmaları
 • Postur bozuklukları
 • Eklem instabiliteleri
 • Bazıortopedik cerrahi girişimler sonrası ( bağ tamirleri vs)

0-6 Yaş Çocuk Testleri

0-6 yaş arası bebek ve çocukların gelişimsel açıdan objektif testlerle değerlendirilmesi önemlidir.  Gelişim testleri çocuğunuzun yaşına uygun becerileri kazanıp kazanmadığını, gelişim düzeyinin yaşıtlarıyla benzer seviyede olup olmadığını öğrenmenizi sağlar.  Gelişim testleri 6 yaşına kadar birden fazla uygulanabilir. Testin belirli bir süreden sonra tekrar yapılması, çocuğun gelişim seviyesinin takip edilmesini sağlar.

Esenlerde uzman psikologlarımız tarafından Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ve Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim  Tarama Envanteri (AGTE)

AGTE bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.  0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimleri ebeveynlerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilir. Envanter gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Çocukların 0-3 aydan başlayarak 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişim, zihinsel beceriler, küçük kas gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır.

AGTE ‘nin Alt Testleri;

Dil Bilişsel Alt testi

İnce Motor Alt Testi

Kaba Motor Alt Testi

Sosyal Beceri, Öz Bakım Alt Testi

 

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Denver II 0-6 yaş arasındaki görünürde sağlıklı olan, çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun bir takım becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermeyen gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede geçerlidir. Denver II bir zeka testi değildir, çocuğun becerilerini yaşıtlarıyla karşılaştırır.

Denver II gelişim testi aşağıda belirtilen alanlarda çocuk hakkında değerlendirme yapmayı sağlar.

1.Kişisel-Sosyal: insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme

2.Ince motor-uyumsal: el-göz koordinasyonu,  cisimleri kullanabilme, sorun çözme.

3.Dil: işitme, anlama,  dili kullanma.

4.Kaba motor: oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneği

Sizde çocuğunuzun gelişim düzeyi hakkında bilgi almak istiyorsanız, algılama düzeyi hakkında şüphe duyuyorsanız, dil gelişim konusunda yaşıtlarının gerisinde kaldığını düşünüyorsanız ofisimizi arayabilir, gelişim testleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Depresyon

Üzüntülü bir duygu durum içinde düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve durgunluk; değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile fizyolojik fonksiyonlarda yavaşlama gibi belirtileri içeren bir durumdur. Çocukluktan başlayıp yaşlılığa kadar her yaş grubunda görülen mutsuzluk,çöküntü, dünyada en sık görülen duygusal ve ruhsal problemlerdir.

Kişilerde gözlenebilen davranışsal belirtiler şunlardır;

 • Keyifsizdir
 • Enerji ve aktivitesinde bir azalma vardır
 • Konsantre olmakta zorluk çeker
 • Çevresine ilgisi azalmıştır
 • Yorgundur
 • Uyku düzeni bozulmuştur
 • İştahsızdır
 • Yavaştır
 • Negatifdir
 • Cinsel istek kaybı vardır

Davranışsal belirtilere eşlik eden duyuşsal ve düşünceler;

 • Kendini değersiz hissedir benlik saygısı düşüktür.
 • Kendine güveni yoktur
 • Yoğun keder ve umutsuzluk vardır
 • Olumsuz ve kötü yanlarına odaklanır
 • Bilişsel hatalar yapar. ‘‘Elimi attığım hiçbir iş yolunda gitmiyor’’ gibi aşırı genellemeler yapar.
 • Başarılarını küçümser
 • Çevresini ona düşman hisseder
 • Kimsenin kendine yardım edemeyeceğine inanır
 • Kendini boşlukta hisseder
 • İntiharı düşünebilir

Yukarıdaki belirtileri işiyle, ailesiyle, sorun yaşayan bir çok insan yaşayabilir. Fakat bu kişi bu duyguları yoğun ve uzun süreli yaşar. Bu olumsuz belirtiler kişinin sosyal hayatını, kararlarını ve ilişkilerini etkileyecek seviyede yaşanır. Kişiyi intihara sürükleyebilir. Çünkü  kişi, kendisine, geleceğine ve dış dünyaya olan inancını kaybetmiştir.

Eğer siz de son zamanlarda yukarıda yazılan belirtileri yoğun yaşıyorsanız, ofisimizi arayabilir, Klinik psikologumuzdan destek alabilirsiniz.

Sınav Kaygısı

Sınavdan önce yada sınav anında yaşanan, öğrenilen bilginin, sınav anında doğru kullanılmasına engel

olan ve başarının büyük oranda düşmesine yol açan yoğun kaygıya sınav kaygısı denir.

Sınav kaygısı; Afrika, Amerika,Çin Mısır Almanya, Hollanda Hindistan İsrai Türkiye ve Japonya gibi pek

çok ülkede pek çok araştırmaya konu olmuştur.Sınav kaygısının düzeyibir ülkede sınava verilen öneme

uygun olarak değişmektedir. Ülkemizde üniversite sınavına hazırlanan adaylar arasında yapılan

araştırmada %19’nun “düşük”, %42’sinin “orta”, %39’nın “yüksek”sınav kaygısına sahip olduğu

bulunmuştur. Yine ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre üniversite sınavına girecek öğrencilerin

yaşadığı kaygı ameliyata girecek genel cerrahi hastalarının kaygı düzeyinden daha yüksek çıkmıştır.

 

Kaygı Öğrencileri Nasıl Etkiliyor?

Öğrencilerden bazıları bu kaygıyla baş etmekte zorlanıp ders çalışmamak, deneme sınavlarına girmemek gibi kaçınma

davranışları gösterirler. Hazırlık sürecinde zihinsel ve duygusal olarak sınav kaygısıyla baş edemeyen

öğrenci sınav anında, terleme, nefes alamama, ellerin titremesi, mide bulantısı, kusma gibi fiziksel

belirtiler ile zorlanır. Sınav anında yaşanan bu yüksek kaygı öğrencinin sınava odaklanmasını, sınavda

soruları okuma ve anlamada güçlük çekmesini, yeterli hazırlık yapılmış olsa da sınavda başarısız

olmasına neden olabilir.

 

Sınav Kaygısı Tedavi Edilir Mi?

Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin %71’i sınav kaygısını azaltmak için bir ya da birden fazla

yöntem uyguladıklarını belirtmişlerdir. Bu oran öğrencilerin sınav kaygısıyla baş etmek için arayış içinde

olduklarını gösterir. Aileler ve öğrenciler bu arayış içinde bazen bir motivasyon ustasına(!)bazen bir

hocadan dua almaya(!) bazen farkında olmadan bir şarlatana(!) giderler. Oysa sınav kaygısı tedavisinde

en başarılı alan psikoterapidir. Terapi esnasında sınav öncesi, sınav anında yaşanan belirtiler incelenir.

Kaygının en önemli etmenlerinden olan anne babaların mesajları ve olumsuz otomatik düşünceler ayrı ayrı

ele alınır. Sonuç olarak siz de sınav kaygısıyla baş etmekte zorlanıyorsanız uzman psikolog desteği için randevu alabilirsiniz.

Zeka ve Gelişim Testleri

 • Wisc-r Zeka Testi
 • Denver 2 Gelişim Testi
 • Ankara Gelişim Envanteri
 • Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Çocuklar İçin Tematik Algı Testi (C.A.T)
 • Luisa Duss Hikaye Testi
 • Porteus Labirent Testi
 • Gessel Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Psikoterapi

 

Psikoterapi kişinin duygusal, davranışsal ve ruhsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapide belirli bir model ve planlanmış bir tedavi yaklaşımı vardır. Psikoterapist bu yaklaşımın eğitimini almış bir uzmandır. Bu anlamda ‘koçluk, kişisel gelişim, kişisel destek’ gibi süreçlerden daha disiplinli bir süreçtir.

Primer Danışmanlık olarak  Esenlerde uzman psikolog kadromuzla depresyon, panik atak, anksiyete, fobi ve benzeri psikolojik destek gerektiren durumlar için hizmet veriyoruz.

Psikolojik destek sunduğumuz alanları inceleyebilir ve ayrıntılı bilgi için kurumumuzu arayabilirsiniz.

 

Kuru İğneleme Nedir?

Ağrıyı azaltmaya ve miyofasiyal tetik noktalarının (kastaki düğümler) serbest bırakılması yoluyla iyileştirmeye …

Uzman Fizyoterapist

Uzman Fizyoterapist Omurga Rahatsızlıkları için Uzman Fizyoterapist seansı  almak istiyorsanız bilgi veya randevu …

Kuru İğneleme İstanbul

Kuru İğneleme İstanbul Uzman fizyoterapist ile Kuru İğneleme  seansı  almak istiyorsanız bilgi veya randevu almak …